NemeckoFoto:
Katarína Ťažká-Magyarová - 11.1. 11:23Diskusia: ?

DIE KRONEN ZEITUNG: Nemeckí Zelení chcú zaviesť sexuálnu pomoc na predpis z verejného zdravotného poistenia

Nemeckí Zelení chcú zaviesť sexuálne služby na predpis pre osoby, ktoré sa preukážu lekárskym potvrdením, že nie sú schopné sa uspokojiť inými spôsobmi a nie sú schopní si prostitútky platiť sami.

V Nemecku vypukla pikantná debata: Zelení chcú na recept preplácať služby prostitútok pre ťažko chorých a pre vyžadujúcich si opateru. Avšak podmienky by mali byť prísne, zdieľa hovorkyňa sociálnej starostlivosti Elisabeth Scharfenbergová. Vzor ku  koncepcii je Holandsko, kde  takzvané “sexuálne pomocníčky“sú takto platené na vyžiadanie už niekoľko rokov.

Financovanie sexuálnej asistencie je pre mňa predstaviteľná idea,” povedala Scharfenbergová pre “Welt am Sonntag“. Ale celá vec sa bude rozhodovať  na mestskej úrovni. “Komunity by mohli predložiť adekvátne ponuky a príspevky pre obce,”  povedal politik.

V Holandsku je táto ponuka pre pacientov k dispozícii už  niekoľkých rokov. Je tam možnosť si služby  takzvaných sexuálnych asistentiek a – asistentov, nechať preplatiť.  Osoba, ktorej sa to týka,  sa ale musí preukázať lekárskym potvrdením, že nie je schopná byť uspokojená inými spôsobmi a službu si nie je schopná platiť sama.

Ponuky privátov v Rakúsku

Už aj v Rakúsku je sexuálna pomoc ponúkaná súkromnými subjektmi. Ponuky sa týkajú ako mužov tak aj žien, ktorí majú telesné a mentálne postihnutie a potrebujú osobnú starostlivosť, ale aj osoby bez handicapu. Ale musia si to zaplatiť súkromne.