NemeckoFoto:
Katarína Ťažká-Magyarová - 13.2. 18:16Diskusia: ?

Má Nemecko klamlivú bezpečnosť v štáte?

Počet žiadostí o zbrojný preukaz stúpol na 500 denne. V Nemecku majú občania strach a necítia sa bezpečne. Dôvodom je predovšetkým vlna utečencov, preto tisíce občanov nosí so sebou zbraň.

“Rheinische Post” uvádza z dát federálneho ministerstva vnútra, že počet malých zbrojných preukazov stúpol iba v januári na 15.504, čo predstavuje okolo 500 denne.
V národnom registri zbraní je zaregistrovaných 485.245 občanov – držiteľov zbrojného preukazu. Pred rokom bolo 300.949 držiteľov, čo predstavuje nárast o 62%. V rokoch 2013 a 2014 bol nárast iba okolo 5%.

Zbrane povolené aj bez oprávnenia zbrojného preukazu

Takzvané malé zbrojné preukazy oprávňujú držiteľa používať napríklad plynové alebo signálne zbrane. Rainer Wendt, šéf nemeckej policajnej únie sa vyjadril, že je to iba falošný pocit bezpečia a zvyšuje sa riziko ohrozenia zdravia a života z dôvodu lebo si držitelia neuvedomujú riziká, ktoré vedú až k nezodpovednosti. Týmto sa však iba potvrdzuje fakt, že občania prestávajú veriť štátnym policajným zložkám.

Experti poukazujú na riziká

Hovorkyňa ministerstva vnútra Severného Porýnia-Vestfálska upozorňuje nato, že to nie sú hračky a so zbraňou môžu spôsobiť zranenia život ohrozujúce a v konfliktných situáciach je lepším riešením na seba upozorniť okolie.

Signálne a plynové zbrane môže oprávnený používať iba v prípade sebeobrany a je zakázané ich používať na verejnosti, pri demoštráciách, rôznych akciách a do dovŕšenia 18. roku.

Čo sa týka zbraní s ostrou muníciou, podmienky k oprávneniu sú v Nemecku prísne, napríklad zahŕňajú psychickú a fyzickú kondíciu, bez závislosti na alkohole a drog a taktiež profesionálne skladovanie zbrane.

Zdroj: Focus