CENZÚRAFoto:
Tomáš Haas - 11.1. 12:52Diskusia: ?

SPOZA RIEKY MORAVY: Čo je dezinformácia? Nad novou cenzúrou v Česku sa zamýšľa Tomáš Haas

Tomáš Haas o cenzúre, propagande a slobode slova

Čo je dezinformácia?

Pán Hodkovský, riaditeľ Think tanku Európske hodnoty, hovorí, že musíme chrániť verejnosť pred falošnými informáciami a dezinformáciami a pred “nesprávnymi názory“.

Vraj ich budeme chrániť tým, že tie “nesprávne názory” a “dezinformačné kampane” bude nové Ministerstvo pravdy rýchlo odhaľovať a bude vzniknutú situáciu, stav ohrozenia, riešiť len vydávaním informácií správnych.

Vôbec to nebude cenzúra, len akási kancelária na uvádzanie vecí na pravú mieru ako vystrihnutá zo Saturnina.

Má to nejednu vadu.

Tou hlavnou je už to, že si ktosi, v tomto prípade nový odbor na Ministerstve vnútra robí nároky na klasifikáciu názorov, na vyhodnocovanie ich “správnosti“. Jednou z vecí, ktoré považujem za správnu a potrebnú, jednou z vecí, ktorými sa odlišuje diktatúra od demokracie a jednou z vecí, ktoré sú chránené našou ústavou, je sloboda názoru, sloboda prejavu a sloboda tlače. Jediným arbitrom prijateľnosti názoru v tomto ústavnom rámci, je občan, čitateľ, divák, poslucháč a to, či správu či komentárom vyjadrený názor prijíma za svoj. Ak, ako hovorí vedenie nového úradu, musíme byť chránení pred nebezpečenstvom, ako je šírenie poplašných správ, alebo snáď aj výzvy na páchanie trestných činov, alebo výzvy na diskrimináciu či už na základe rasy, presvedčenia, alebo pohlavia a sexuálnej orientácie, je ten úrad zbytočný , pred šírením takých správ je verejnosť už dnes chránená trestným zákonom.

Pokiaľ sa jedná o interpretáciu informácií, žiadna takáto ochrana nemôže existovať, dokonca aj medzi demokratickými a legitímnymi, dokonca aj medzi vládnymi politickými stranami, existujú na rôzne udalosti, informácie a správy rôzne názory, nehovoriac o tom, že aj vo vnútri týchto politických strán je veľa jedincov, ktorých názor na partikulárnu udalosť sa od názorov ich strán podstatne líši a medzi politicky neorganizovanou verejnosťou sa o jednote názoru dá hovoriť len veľmi zriedkavo, len v tých nejvypätejších a najzávažnejších situáciách a ani tam nie je úplná.

Líšia sa napríklad pohľady na cirkevné reštitúcie, dokonca medzi vládnymi stranami. Ktorý názor je správny? Na každú udalosť majú legitímne politické strany svoj legitímne názor a ich vlastnou propagandou sa pre neho snažia získať podporu verejnosti.

Všetci považujú za správny ten ich názor.

Čo je legitímne a je dobre, že im to ústava dovoľuje. Nechceme diktatúru, nechceme, aby celá spoločnosť musela mať len jeden povinný názor, ktorý je daný akýmsi ministerstvom, alebo vládnúcou stranou. Niektorý môže aktuálne prevládať a môže byť dokonca vyjadrený vo forme zákona, čo neznamená, že musia prestať diskusie a všetci ho musia prijať za svoj. Všetci musia zákon rešpektovať, ale ak ho sami nepovažujú za správny, nemusia s ním ani po jeho prijatí súhlasiť a môžu volať po jeho zmene, samozrejme demokratickou cestou.

Nikto, ani nejaký “think-tank” a tým menej vláda, nemá právo svoj názor, či svoju interpretáciu udalosti považovať za jediný legitímny, alebo dokonca za jediný správny a nikto nemá právo rozhodovať, či majú byť iné názory vyhlásené za nesprávne a nelegitímne a cenzurovať ich. Pravda nie je vždy absolútna a nie je vždy len jedna. Na vyvrátenie neprávd a falošných informácií nepotrebujeme štátny úrad, naopak, potrebujeme k tomu slobodu informácií prejavu a tlače.

Viac k téme

Potrebujeme právo takúto informáciu slobodne označiť za falošnú, aj keď vyhovuje mocným, potrebujeme právo takýto názor vyvracať a presviedčať verejnosť o jeho nesprávnosti.

Právo na disent musí mať každý legitímny názor.

Povinnosť vyhodnocovať nepriateľské aktivity a kampane majú tajné služby. Odhaľovať šírenie poplašných a iných nelegálnych informácií je v gescii orgánov činných v trestnom konaní.

A samozrejme by to malo byť aj náplňou práce médií. To, že to tak nie je, je môj názor a právo na neho.

Zatiaľ.

Nový úrad je pri najlepšom duplicitný a v najhoršom prípade je sám priamym ohrozením demokracie. V každom prípade nie je jeho činnosť ničím iným, než cenzúrou.

Nepotrebujeme ďalšie duplicitný úrad, a už vôbec nepotrebujeme cenzúru a diktatúru jedného názoru a jednej ideológie

Mohlo by Vás zaujímať