Dnes je utorok, 31.5. 2016

VIDEO: Fínska televízia vás naučí ako sa “brániť” pred znásilnením

Video bolo spravené fínskou štátnou televíziou ako projekt na ochranu pred znásilnením.

Najčítanejšie
 1. Zo 162 000 azylantov vo Švédsku sa zamestnalo iba 494 (15344)
 2. BORIS KOLLÁR: Tak čo so slovenským mliekom? (14930)
 3. Václav KLAUS: Rakouští Svobodní neprohráli (5129)
 4. Bývalú Miss Turecko odsúdili za urážku Erdogana (2649)
 5. NOVÁ KAUZA ZDRUŽENIA “DETI PATRIA RODIČOM” + VIDEO: POZOR! IBA PRE SILNÉ POVAHY (2461)
 6. KSS: Vyzývame na nestranné vyšetrovanie incidentu “Lorenz” (2459)
 7. Taliansko zlikvidovalo neoficiálny tábor migrantov (2175)
 8. Viktor Lošťák: Jak funguje neomarxistická cenzura (2033)
 9. Skoro 1 miliardu z európskych fondov získali vlani podvodníci (1988)
 10. Komentár Juraja POLÁČKA: (NE)ZÁVADNÉ SYMBOLY NAŠEJ DOBY (1925)
 1. NOVÁ KAUZA ZDRUŽENIA “DETI PATRIA RODIČOM” + VIDEO: POZOR! IBA PRE SILNÉ POVAHY (41405)
 2. Zo 162 000 azylantov vo Švédsku sa zamestnalo iba 494 (15346)
 3. BORIS KOLLÁR: Tak čo so slovenským mliekom? (14933)
 4. Gréci neplatia dane, štátu dlhujú 87 miliárd eur (11053)
 5. Neziskovky: Od demokracie k totalitě (8331)
 6. Rada islamskej ideológie odporúča prijať zákon o “ľahkom bití” žien (5539)
 7. Václav KLAUS: Rakouští Svobodní neprohráli (5129)
 8. Komentár Juraja POLÁČKA: (NE)ZÁVADNÉ SYMBOLY NAŠEJ DOBY (4631)
 9. Rakouské volby jsou potvrzením dlouhodobého trendu (4309)
 10. Erdoganove oslavy vraždenia a plienenia (3641)
 1. NOVÁ KAUZA ZDRUŽENIA “DETI PATRIA RODIČOM” + VIDEO: POZOR! IBA PRE SILNÉ POVAHY (41405)
 2. Islamská nadácia: Premiér uráža moslimov, necítime sa tu bezpečne (21113)
 3. Olga Pavlíková: Věděli jste, že hlavním architektem bruselské EU je nacista Hallstein? (15620)
 4. Zo 162 000 azylantov vo Švédsku sa zamestnalo iba 494 (15354)
 5. BORIS KOLLÁR: Tak čo so slovenským mliekom? (14935)
 6. BORIS KOLLÁR: Podľa mňa sa Rakúsko po voľbách ocitlo na križovatke a ani Slovensko nie je v bezpečí (14279)
 7. BORIS KOLLÁR: Zmysel Opozičnej rady optikou ochrany biologickej rodiny (11091)
 8. Gréci neplatia dane, štátu dlhujú 87 miliárd eur (11053)
 9. Neziskovky: Od demokracie k totalitě (8331)
 10. Egypt: Dav moslimov vyplienil a podpálil domy koptských kresťanov (7288)
Facebook